Melody khám phá giới hạn của mình với Kamado Nezuko, khám phá niềm vui và sự tin tưởng.

Melody marks Kamado Nezuko with Demon Slayer Nezuko gets taken for a ride