Fahim's wild facial shots leave viewers breathless and craving more.

Những cảnh bắn tinh dữ dội của Fahim khiến người xem hết hơi và khao khát thêm.