Japanese book comes to life with steamy action

Japońska książka ożywa dzięki gorącej akcji.