Οι σκλάβοι υπομένουν σκληρή τιμωρία και εξευτελισμό.

Slaves pain with We are going to teach you a lot about pain